0 0
0
Немає товарів у кошику.

Ласкаво просимо в techShoping.eu - глобальний європейський маркетплейс.

УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання цього сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням цього сайту, означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди.

 

Визначення

  • Адміністрація (ми) ─ адміністрація сайту інтернет-магазину https://techshoping.eu/en.

  • Сайт ─ веб-сайт інтернет-магазину https://techshoping.eu/en, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є SPECTEHEXPORT LTD реєстраційний номер: 207159480, адреса: Sveti Vlas, Yasen Str., BL.3, Bulgaria, 8256.

  • Угода ─ ця Угода користувача.

  • Продавець ─ юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, що реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути, як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послугу такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (в акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

  • Товар ─ товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

  • Користувач (Споживач) ─ Споживач, який переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач, Платник є Користувачами.

  • Замовлення ─ звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

  • Платник ─ особа, яка оплачує Замовлення.

  • Одержувач ─ особа, зазначена Платником як уповноважена отримати Товар відповідно до законодавства. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

  • Пропозиція ─ інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, спосіб оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

 

1. Загальні умови використання Сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товару Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або є відповідальним за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній вчинив дії, що свідчать про прийняття Оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених Офертою Користувача.

1.7. Після отримання Оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено Офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною Офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної Оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною Офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну Оферту до моменту видачі Товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття Оферти Продавцем або зустрічної Оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічного (sms-інформування, електронна пошта, телефон тощо) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача та/або про строки його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем Оферти Користувача (а не про її прийняття) і відображає умови Оферти, яка запропонована Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, що надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу Оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від одержання й прийняття відповідного Товару та вимагати повернути сплачену за нього вартість, а також вартість доставки Товару до пункту видачі (якщо оплата фактично була здійснена Платником). Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який момент настав раніше):

- підписання Одержувачем акта прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передання Товару Одержувачу), або

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або

- фактичне отримання Одержувачем Товару та вчинення Одержувачем дій, які свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і залишив пункт видачі товару тощо).

1.12. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Сайту та збільшення попиту на Товари. Користувач, здійснюючи замовлення Товарів на Сайті, дає свою згоду на участь у всіх акціях, які на момент здійснення замовлення Товарів проходять у Продавця, якщо умовами акції не передбачено інше. Користувач зобов'язується детально ознайомитися з усіма умовами акції, що діє на момент оформлення замовлення. Детальна інформація доступна на Сайті в розділі "АКЦІЇ". Користувач, який не бажає брати участь у діючих акціях, повинен на момент здійснення замовлення однозначно вказати те, що він не бажає брати участь у діючих акціях. Такому Користувачеві буде продано Товар без акційних умов.

 

1.13. Інформація про товар

1.13.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товари. Інформація про Товар може надаватися дистанційно (за телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті).

1.13.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або його упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар, Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем і отримати необхідну інформацію за допомогою засобів дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.13.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Продукт, погоджена Сторонами відповідно до п. 1.4-1.8. Угоди, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.13.4. У разі зміни ціни Товару порівняно з погодженими Сторонами відповідно до п. 1.4-1.8. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання та прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка тощо) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

 

1.14. Обмеження відповідальності

1.14.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями та пов'язані з цим питання, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками тощо. Правовідносини щодо захисту прав споживачів виникають між Покупцями та Продавцями відповідних товарів.

У разі неналежного виконання Замовлення Продавцями, за наявності звернень Користувача, Адміністрація має право призупинити право користування платформою таким Продавцем на сайті до вирішення спірної ситуації по суті.

У разі наявності звернень Користувачів зі скаргою (скаргами) на Продавця та/або неодноразового виникнення випадків неналежного виконання Замовлення Продавцем, Адміністрація залишає за собою право припинити співпрацю з таким Продавцем і заблокувати розміщення інформації товарів такого Продавця.

1.14.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.14.3. У разі застарівання матеріалів (у т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-яку шкоду (включно з, але не обмежуючись, шкодою від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.14.4. Відповідальність Продавця за зміну умов придбання Товару порівняно із зазначеними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони сплачені).

1.14.5. У будь-якому разі сума збитків (як матеріальних, так і нематеріальних), що можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав під час використання Сайту (у т.ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача), обмежена сумою в 100 EUR.

1.14.6. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства на Товар має бути встановлений гарантійний строк, але він не встановлений виробником, гарантійний строк на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.14.7. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) зазначення даних у Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки і витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником як оплата Товару.

 

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з цією Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство або норми міжнародного права, зокрема у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) з Правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включно з авторськими творами, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства і загальноприйнятих норм моралі та етики.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, не підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

 

3. Інші умови

3.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару.

3.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

3.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

3.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства Великобританії.

3.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

3.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Угоди.

3.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення ким-небудь з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.